background image

Voorkomen is beter dan genezen… 

Unieke aanpak om pesten te voorkomen

Pesten heeft een grote impact op een kind (en zijn omgeving). Om hiermee zo goed mogelijk om te gaan, kent praktisch elke school een pestprotocol. Dit is een handvat om kinderen te begeleiden die gepest worden.

Vanzelfsprekend heeft ook De Brugge een pestprotocol
. Maar uniek en speciaal voor De Brugge is onze aanpak om pesten te voorkomen. Daarom werken we met teamcoaching en het programma van De Vreedzame School. Om een veilig en prettig pedagogisch klimaat te bieden voor alle leerlingen, begeleiden we de groepsprocessen in de klas. Concreet betekent dit dat we kinderen (uiteraard binnen de mogelijkheden op grond van hun leeftijd) zelf verantwoordelijk laten zijn voor afspraken ten aanzien van sociale omgang en het oplossen van conflicten. Hierdoor scheppen we een klimaat waarin voor pesten geen ruimte is. Want het voorkomen van pesten is natuurlijk altijd beter dan de gevolgen er van te bestrijden!

De directie van De Brugge werkt samen met landelijk zeer bekende teamcoaches om deze werkwijze continue te ontwikkelen en te implementeren in het onderwijs. In het Schooljournaal van april 2013 heeft een artikel gestaan over teamcoaching op De Brugge. Het artikel leest u hier.
Wilt u meer weten van onze unieke aanpak? Mail dan naar directie.brugge@cnsede.nl 
voor meer informatie.

Klik hier  om onze promofilm te kijken.