background image
Contactgegevens
CNS De Brugge
Wilsondreef 45
6716 DN Ede
Tel.: 0318 - 64 36 84
E-mail:
directie.brugge@cnsede.nl
Directeur: Mw. Janita Goedhart
Locatie Palmedreef 2
0318-625435

Nieuws

16-08-2022
Bijna weer naar school. lees verder >

06-07-2022
Het schooljaar zit er bijna op. lees verder >

29-06-2022
De formatie is rond. lees verder >


Fotoboek


Beoordeling door de onderwijsinspectie 2019!

De Brugge: bijzonder veelzijdig!

Kinderen goed onderwijs bieden, opvoeden en begeleiden in een positieve sfeer, dáár staat het enthousiaste team van groepsleerkrachten van De Brugge voor. Al onze inspanningen zijn er op gericht om uw kind een leerzame en leuke tijd te bezorgen op onze school! Maak op deze website kennis met ons. 


U vindt hier allerlei informatie over onze schoo
l zoals het meest recente nieuws, onze pedagogische visie, de onderwijskundige uitgangspunten in vogelvlucht en allerhande praktische informatie. 

De Brugge biedt een geïntegreerd kindercentrum voor kinderen van 0-12 jaar binnen de school: denk hierbij aan voor-en buitenschoolse opvang, kinderopvang en een peuterspeelzaal.

Verder bieden we een doorgaande leerlijn Engels van groep 1 t/m groep 8 en hanteren wij een unieke aanpak om een veilig en prettig pedagogisch klimaat te bieden voor alle leerlingen.

Met recht bijzonder veelzijdig! Ervaar het zelf op onze website of klik hieronder op de schoolgids. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op. Veel leesplezier!
 


Klik hier voor onze promofilm

De Vreedzame School

Op De Brugge werken we al jaren met
teamcoaching en het actief, positief
begeleiden van de groepsprocessen in
de klas. De positieve insteek van de
Vreedzame School sluit aan bij onze
visie vanuit teamcoaching /
groepsprocessen en geeft de leerkracht
door de praktische invulling van de
lessen handvatten voor het begeleiden
van sociale vaardigheden. Een school
waar iedereen zich thuis voelt. Zo'n
school willen we zijn!
Boeiend onderwijs


Boeiend Onderwijs is een middel om leerstof
aan te bieden vanuit een rijke leeromgeving,
met vele gevarieerde oefenvormen, om zo
te komen tot optimale ontwikkeling en dus
ook optimale prestaties van kinderen.
Boeiend Onderwijs is onderwijs dat inspeelt
op resultaten die met name verkregen zijn uit
hersenonderzoek.
Boeiend Onderwijs sluit
aan bij de behoeften en mogelijkheden van

ieder kind met zijn/haar  unieke talenten.